Googledefault, ggGoogle Translategt
YouTubeyt, ут, ът, щшVBoxvb, вб, zz, зз
IsoHuntihZamundazm, зм
WolframAlphawfWikipediawk,ук,вк
jQuery APIjpCanIUsecx
MyAnimeListmtTorrents Animes-bgtg
СИ1 е сайт за хората от Софтуeрно Инженерство Група 1 Курс 4.
Той съдържа: Искам да кажа, че приемам всякакви предложения за подобрения
Ако имате проблеми или предложения свържете се с мен на скайп ilia_skywalker

Настройките са в процес на създаване :P
Очаквайте скоро да са повече ;)

*слагането на картинка може да забави зареждането на сайта
Loading...